Predlžená záruka

 

 Predĺžená záruka na matrace DANEXPLUS 10 rokov


0 - 2 roky záruka v zmysle zákona (0 Eur účasť na výmene matraca)
3 - 10 rokov predĺžená záruka


Finančná účasť kupujúceho na výmene matraca
v percentách:


(2-3r. 55%, 3-4 r. 60%, 4-5r. 65%, 5-6 r.70%, 6-7 r. 75%,7-8 r. 80%, 8-9r. 85%, 9-10r. 90%).


Finančná účasť na výmene matraca sa vypočítava so zreteľom na štandardné predajné ceny matracov
DANEXPLUS v čase nároku na náhradu matraca.

 

Predĺžená záruka - registrácia
 

Pre získanie predĺženej záruky na jadro matraca je potrebné vyplniť registračný formulár tu.

Vyplnený formulár odoslať na email info@danexluxury.sk

Obratom bude zaslané potvrdenie o prijatí registrácie.

 

Podmienky predĺženej záruky

Podmienkou pre uplatnenie predĺženej záruky je potrebné  predložiť doklad o zakúpení tovaru, záručný list a potvrdenie o registrácii predĺženej záruky, ktoré získate na základe registrácie predĺženej záruky. Registráciu je potrebné vykonať do 30 dní od zakúpenia tovaru. 

Po posúdení reklamácie a v prípade jej schválenia, bude chybné jadro matraca opravené alebo vymenené. 


DANEX_LUXURY


www.danexluxury.sk

info@danexluxury.sk

+421904 292 939

Späť do obchodu